بخند بخند

نخستین کتاب خنده برای کودکان

همراه با سی دی صوتی آهنگین

پرورش کودکی شاد و خندان، بهترین هدیه‌ای است که هر پدر و مادری می‌تواند به فرزند خویش ارزانی دارد و این کتاب بهترین راهنما برای رسیدن به این هدف است.

سراینده و پدید آورنده: مجید پزشکی

ناشر: نسل نواندیش

بها همراه با سی‌دی: ١۴٧٠٠ تومان

New Project (6)
خندیدن دلیل نمی خواهد