کتاب خندیدن دلیل نمی خواهد

خندیدن دلیل نمی‌خواهد!

آموزش یوگای خنده در باشگاه‌های خنده

در این کتاب 260 صفحه‌ای، دکتر مادان کاتاریا، بنیانگذار یوگای خنده، چگونگی پیدایش و شیوه‌های اجرای تکنیک‌های گوناگون یوگای خنده  در یاشگاه‌های خنده را به زبانی علمی ولی ساده توضیح می‌دهد. کتاب دارای چندین تصویر رنگی و سیاه‌ و سفید است.

نویسنده: مادان کاتاریا

مترجم: مجید پزشکی

ناشر: نسل نواندیش

بها: ٣٩۵٠٠ تومان

خندیدن دلیل نمی خواهد