DVD آموزش یوگای خنده در تنهایی

دی‌وی‌دی آموزش یوگای خنده در خلوت و تنهایی خویش

 

آموزش ویدئویی روش‌های تمرین یوگای خنده در تنهایی

بدون نیاز به حضور در باشگاه خنده

مدرس: مادان کاتاریا

مترجم: مجید پزشکی

بها: ٢۴۵٠٠ تومان

New Project (21)
خندیدن دلیل نمی خواهد